MSN:
MSN statussDa Vinci Code un Opus Dei
Da Vinci kods.

Grāmatu, jāatzīstas, neesmu lasījis, taču filma man patika. Tieši kā filma, nevis vēstures faktu avots. Taču šoreiz mans nolūks nav rakstīt ne filmas recenzinju, ne arī atstāstīt saturu.
Filmā darbojas organizācija Opus Dei. Filmu skatījos trešdien, ceturtdien biju viņu vietējā namā Elizabetes ielā uz konferenci (ja to tā var nosaukt) šīs filmas sakarā.

Par pašu konferenci. Uzstājās kāds Opus Dei loceklis, inženieris no Meksikas, Opus Dei jau 25 gadus, 8 no tiem pavadījis Lietuvā. Apmēram stundu ilgās runas laikā tika daudzkārtīgi norādīts uz kļūdām grāmatā, faktu sagrozījumiem, neērto faktu neminēšanu, utt. Tāpat tika mazliet arī pastāstīts par pašu organizāciju.
Ja godīgi, tad argumenti mani nepārliecināja. Jā, Da Vinci koda pirmajā lappusē ir teikts, ka grāmata ir tikai romāns, un filmu tā arī uztvēru - kā romāna ekranizāciju. Taču. Pats lektors, lai aizstāvētu savu taisnību, izdarīja atsauces līdzīgā manierē ka Dens Brauns - kaut ko uzdodot par vienīgo un neapstrīdamo patiesību, tikai tāpēc, ka kāds dokuments ir senāks vai saglabājies vairāk kopijās.
Tāpat tika apstrīdēti "uzbraucieni" katoļu baznīcai, piemēram, par sieviešu diskrimināciju. Nu jā. Sadedzināja nevis miljonus sieviešu, bet, pēc jaunākajiem datiem, tikai 40 000.

Pati "konference" bija, maigi izsakoties, dīvaina. Aptuveni 15 klausītāju, liela daļa no pašas organizācijas, vēsturinieki, advokāti. nebija lielas jēgas uzdot jautājumus, jo strupceļā viņus tāpat neiedzīt, vismaz ne jau nu ar vidusskolas standartprogrammu vēsturē. Bija lietas, ko uzzināju no jauna, bija lietas, kurām nepiekrītu.

Par pašu Opus Dei. Organizācija izskatās stipra, noslēgta, ietekmīga. izmanto miesas pakļaušanas paņēmienus, kā teica lektors - 25 gadu laikā neesot redzējis asinis, un, pirtī, peroties ar slotām, taču arī esot sāpīgi, bet pēc tam - patīkami. Ar to esot tāpat.
Aptuveni 20% kustības locekļu dzīvojot organizāciju mītnēs visā pasaulē, ievērojot celibātu, disciplīnas, utt. Vairāk par disciplīnām. Neizskatās gan tā - nesāpīgi...

Pati prezentācija


Ak jā. Tā kā visas prezentācijas laiku Dens Brauns tika nostādīts ļaundara/pamuļķa lomā, tad pēc prezentācijas pajautāju - vai opus Dei uzskata Braunu par savu ienaidnieku? Atbilde skanēja - "Mēs lūdzam par viņu"...


[foo]
0 && isset($SERVER_SOFTWARE)==FALSE) { $HTTP_USER_AGENT=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; } $os=""; $osh=""; if (eregi ("(win|microsoft)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows"; if (eregi ("(unix|x11|lynx|konqueror|w3m)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Unix"; if (eregi ("linux", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Linux"; if (eregi ("bsd", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="*BSD"; if (eregi ("sunos", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="SunOS"; if (eregi ("hp-ux", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="HP-UX"; if (eregi ("os/2", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="OS/2"; if (eregi ("qnx", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="QNX"; if (eregi ("mac", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Macintosh"; if (eregi ("(powerpc|ppc)(mac)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Macintosh_PowerPC"; if (eregi ("beos", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Beos"; if (eregi ("solaris", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Solaris"; if (eregi ("amigaos", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="AmigaOS"; if (eregi ("windows nt|winnt", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows_NT"; if (eregi ("windows nt 4", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows NT_4"; if (eregi ("(windows nt 5|windows 2000)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows_2000"; if (eregi ("(windows nt 5.1|windows xp)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows_XP"; if (eregi ("windows me", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows ME"; if (eregi ("(windows 98|win98)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows_98"; if (eregi ("(windows 95|win95)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows_95"; if (eregi ("(windows 3.1|win3.1)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows_3.1"; if (eregi ("(windows 3.11|win3.11)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Windows_3.11"; if (eregi ("(mandrake|mdk)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Linux_Mandrake"; if (eregi ("debian", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="Linux_Debian"; if (eregi ("webtv", $HTTP_USER_AGENT)==true) $os="WebTV"; $browser=""; $browserh=""; if (eregi ("(netscape|mozilla)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Netscape"; if (eregi ("mozilla/3", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Netscape 3"; if (eregi ("mozilla/4.5", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Netscape 4.5"; if (eregi ("mozilla/4.6", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Netscape 4.6"; if (eregi ("mozilla/4.7", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Netscape 4.7"; if (eregi ("(mozilla/5|gecko/)", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Mozilla"; if (eregi ("netscape/6", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Netscape 6"; if (eregi ("msie", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE"; if (eregi ("msie 3", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 3"; if (eregi ("msie 3.0", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 3.0"; if (eregi ("msie 3.01", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 3.01"; if (eregi ("msie 4", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 4"; if (eregi ("msie 4.0", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 4.0"; if (eregi ("msie 4.01", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 4.01"; if (eregi ("msie 5", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 5"; if (eregi ("msie 5.0", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 5.0"; if (eregi ("msie 5.01", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 5.01"; if (eregi ("msie 5.1", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 5.1"; if (eregi ("msie 5.5", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 5.5"; if (eregi ("msie 6", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 6"; if (eregi ("msie 6.0", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 6.0"; if (eregi ("msie 6.0b", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="IE 6.0b"; if (eregi ("opera", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera"; if (eregi ("opera.2", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera 2"; if (eregi ("opera.3", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera 3"; if (eregi ("opera.4", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera 4"; if (eregi ("opera.5", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera 5"; if (eregi ("opera.5.11", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera 5.11"; if (eregi ("opera.5.12", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera 5.12"; if (eregi ("opera.6", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Opera 6"; if (eregi ("lynx", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="lynx"; if (eregi ("w3m", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="w3m"; if (eregi ("konqueror", $HTTP_USER_AGENT)==true) $browser="Konqueror"; $kernel=""; if (eregi ("linux 2.", $HTTP_USER_AGENT)==true) { $kernelp=strpos(strtolower($HTTP_USER_AGENT),"linux 2.")+6; $kernel=substr($HTTP_USER_AGENT, $kernelp); $kernelp=strpos($kernel," "); if ($kernelp<1) $kernelp=strlen($kernel); $kernel=substr($kernel, 0, $kernelp); $kernel=str_replace (";", "", $kernel); if (eregi ("i386", $HTTP_USER_AGENT)==true) $kernel=$kernel.", i386"; if (eregi ("i586", $HTTP_USER_AGENT)==true) $kernel=$kernel.", i586"; if (eregi ("i686", $HTTP_USER_AGENT)==true) $kernel=$kernel.", i686"; } $gecko=""; if (eregi ("gecko", $HTTP_USER_AGENT)==true) { $geckop=strpos(strtolower($HTTP_USER_AGENT),"gecko")+6; $gecko=substr($HTTP_USER_AGENT, $geckop); $geckop=strpos($gecko," "); if ($geckop<1) $geckop=strlen($gecko); $gecko=substr($gecko, 0, $geckop); if (substr($gecko,0,3)=="200") $gecko = substr($gecko,0,4).".".substr($gecko,4,2).".".substr($gecko,6,2)."."; if (substr($gecko,0,1)=="0") $gecko=""; } $ip=getenv('REMOTE_ADDR'); $shorten = microtime(); $llaix =number_format($shorten,2); $param = "IP: $ip, OS: $os, Browser: $browser, serveris lapu noparsēja $llaix sekundēs.
"; ?>
Lapai daudzmaz līdzīgi jāatēlojas uz Opera, Mozilla un IE.

Visas pravas aizkačātas. Zagļi un spameri mirs!!!
Ja šī lapa tevi negatīvi ietekmē, tad pats esi vainīgs.
Ziņo man, un lai tevi netraumētu, tu tiksi izbanots.

Lapa darbojas un njam_1.1b dzinēja, kas hostēts uz EX.lv servera.


© njam