Pupiņvaloda

Kas ir pupiņvaloda?
Pupiņvaloda agrāk bija diezgan populāra, to varēja izmantot kā šifrēšanas līdzekli (ja neņem vērā, ka visi tāpat to prata ;) un sarunāties tā, lai citi nesaprot.
Būtībā pupiņvalodā ir tikai viens gramatikas likums, kas atšķiras no parastās latviešu:
katrs patskanis tiek aizvietots ar diviem tādiem pašiem, starp kuriem ievietots burts "p".
Piemēram, "a" tiks pārveidots par "apa", "e" par "epe", utt.

uz pupiņvalodu
no pupiņvalodas

latviešu - pupiņu - latviešu valodas tulks
© njam, 2004
njam.ex.lv